Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 01/11/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 10313/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου του έργου: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση χρονικής ισχύος και Τροποποίηση ΑΕΠΟ της ξενοδοχειακής μονάδας ‘‘ISLAND BLUE’’, στη θέση ‘‘Πεύκοι’’, της Δ.Κ. Λίνδου, της Δ.Ε. Λινδίων, Δήμου Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας ‘‘ΠΑΡΑΝΤΑΪΣ ΠΕΥΚΟΙ ΛΙΝΔΟΣ Α.Ε. Τ.Ξ.Ε.Ο.& Κ.Ε.’’».

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 5:23 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.