Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 12/10/2018
Θέμα:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών AMEA-A/θμιας για τις διαδρομές ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΣ και ΓΕΝΝΑ5Ι-ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΣ >>

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την παροχή υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών των ανωτέρω διαδρομών σύμφωνα με τον παρατιθέμενο πίνακα σχολικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 έως Ιουνίου 2019 , να προσέλθουν στο Διοικητήριο ΠΕ Ρόδου Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 για να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 25/6/2019 11:41 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.