Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 24/08/2018
Θέμα:
Ανακοίνωση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου 7972/18 περί δημοσιοποίησης χωρίς διαβούλευση Φακέλου που αφορά στην Τροποποίηση ΑΕΠΟ για την Πλωτή Μονάδα εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων στην περιοχή Ακρωτήριο ‘‘ΚΕΦΑΛΑ’’, Δήμου Καλυμνίων, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της εταιρείας ‘‘ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ’’.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 24/9/2020 4:49 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.